Triển khai kế hoạch quảng bá Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Châu Thành

29/02/2024 - 13:51

BDK.VN - Ngày 29-2-2024, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Trưởng Tiểu ban Truyền thông - Quảng bá (TT-QB) Tuần lễ Văn hóa - Du lịch (VH-DL) huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng chủ trì cuộc họp tiểu ban về triển khai kế hoạch TT-QB cho Tuần lễ VH-DL huyện. Tham dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, các phó trưởng tiểu ban, các thành viên Tiểu ban, các thành phần liên quan.

Đại biểu Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi một số nội dung tại cuộc họp.

Đại biểu Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi một số nội dung tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan công tác TT-QB về Tuần lễ VH-DL Châu Thành, trong đó, cần cụ thể hóa các nội dung đầu việc, xem xét thêm việc truyền thông trên các nền tảng online để tăng cường hiệu quả, cần có sự phân kỳ thời gian cho các nội dung, có sự phân công rõ giữa đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện các nội dung TT-QB…

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng lưu ý, các đơn vị liên quan cần tích cực hỗ trợ, chia sẻ nhau để hướng đến tổ chức tốt các nội dung Tuần lễ VH-DL theo kế hoạch. Mục tiêu cao nhất của tuần lễ là góp phần xúc tiến, quảng bá, giới thiệu hình ảnh DL của địa phương đến du khách trong và ngoài tỉnh, vì thế, trách nhiệm của tiểu ban TT-QB rất quan trọng, cần có sự tập trung.

Các đơn vị, bộ phận phụ trách bám sát các nội dung và chủ động thông tin, đề xuất các vấn đề liên quan; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Tiến hành kết nối làm việc với các đơn vị truyền thông để thực hiện các sản phẩm truyền thông. Khẩn trương triển khai các đầu việc để đảm bảo tiến độ.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN