UBND tỉnh tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh

16/07/2021 - 17:18

BDK.VN - Ngày 16-7-2021, để thực hiện nghiêm phòng chống dịch Covid-19, Văn phòng UBND tỉnh có thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết về việc tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, địa chỉ số 600B9 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, phường Phú Khương, TP. Bến Tre kể từ ngày 16-7-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện theo hình thức dịch vụ hành chính công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính, tăng cường, khuyến khích giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hạn chế tối đa việc nộp và giải quyết thủ tục hành chính công trực tiếp.

Trường hợp người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục trực tiếp thì phải tuân thủ nguyên tắc “5K” và các biện pháp phòng chống dịch.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN