Vận hành Trung tâm IOC ngành giáo dục và đào tạo

28/10/2022 - 16:43

BDK.VN - Ngày 28-10-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai, đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh ngành giáo dục và đào tạo (Trung tâm VNEDU IOC).

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Minh Nhựt phát biểu triển khai, đưa vào vận hành Trung tâm VNEDU IOC.

Trung tâm VNEDU IOC có chức năng phục vụ công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, thanh tra, giám sát. Đồng thời cung cấp các báo cáo, thống kê; cảnh báo, dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục. Ngoài ra còn là hệ thống hỗ trợ cơ quan quản lý giáo dục giám sát các chỉ tiêu giáo dục, thông qua các biểu đồ thống kê trực quan, đa dạng, từng bước bổ sung các tính năng thông minh khi dữ liệu đã đủ lớn và Sở hình thành cơ sở dữ liệu ngành phục vụ cho các hoạt động điều hành dựa trên dữ liệu của Sở trong đó có Trung tâm VNEDU IOC, phục vụ cho các cấp quản lý giáo dục, sẵn sàng để kết nối liên thông với Trung tâm điều hành thông minh IOC của UBND tỉnh Bến Tre.

Trung tâm VNEDU IOC là công trình trọng điểm của ngành giáo dục và đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng để cán bộ công chức, viên chức của ngành quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 01/NQ-TU của Tỉnh ủy và kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Minh Nhựt cho biết:Việc đưa Trung tâm VNEDU IOC của ngành đi vào hoạt động sẽ là bản lề quan trọng, mở ra phong cách làm việc, điều hành mới cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh từ cách làm truyền thống, sang cách làm việc, điều hành dựa trên dữ liệu số, góp phần chuyển đổi số thành công, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

Đại biểu tham quan màn hình trình chiếu hệ thống Trung tâm VNEDU IOC.

Đây cũng là nền tảng, cơ sở cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Trong đó, bắt đầu từ việc phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo triển khai, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích