Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

15/05/2020 - 07:09

BDK - Trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) nói chung và DQTV của tỉnh nói riêng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng DQTV luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bến Tre khai giảng huấn luyện dân quân tự vệ năm nhất. Ảnh: Đặng Thạch

Bến Tre khai giảng huấn luyện dân quân tự vệ năm nhất. Ảnh: Đặng Thạch

Đủ biên chế theo quy định

Toàn tỉnh có hơn 20.619 cán bộ, chiến sĩ DQTV, chiếm 1,62% dân số. Lực lượng này có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương và các loại hình sản xuất, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, công tác bổ sung, điều chỉnh trang bị, vũ khí được thực hiện theo quy định. Cùng với việc tổ chức, xây dựng lực lượng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng DQTV, tuyển chọn những công dân có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có văn hóa, sức khỏe, đủ độ tin cậy.

Điểm nổi bật của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh là chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng nâng cao. Điều đó được thể hiện rõ trong chất lượng của lực lượng DQTV. Hiện nay, toàn tỉnh có 157 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự, chi bộ có cấp ủy 157/157, đạt 100%; có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã qua đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, có hơn 30% qua đào tạo cao đẳng, đại học; về biên chế tổ chức luôn được kiện toàn đủ số lượng theo quy định.

 Toàn tỉnh có 107 ban CHQS cơ quan, tổ chức đã thành lập (58 cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh và 49 cơ quan, tổ chức trực thuộc huyện). Ban CHQS cơ quan, tổ chức biên chế từ 3 - 4 đồng chí. 100% là đảng viên, 100% Chỉ huy trưởng là cấp ủy cơ quan, tổ chức. Biên chế 205a; 41b; chất lượng đảng đạt 46,24%; đoàn 39,71%, từng bước đi vào hoạt động có nền nếp, tham mưu giúp cấp ủy và người đứng đầu cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo

Hàng năm, cơ quan quân sự các cấp chủ động rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi bảo đảm đúng Luật DQTV. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được quan tâm, thực hiện nghiêm túc theo nội dung, chương trình cho từng đối tượng; đội ngũ cán bộ DQTV được bồi dưỡng kiến thức cơ bản, nhiều đồng chí đã được đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp quân sự tại các trường của Quân khu và Bộ, đây là lực lượng làm nòng cốt để huấn luyện và điều hành lực lượng DQTV các cấp.

Do được tổ chức chặt chẽ, huấn luyện chu đáo, toàn diện nên lực lượng DQTV của tỉnh luôn phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Năm 2019, lực lượng DQTV đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tuần tra canh gác bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn với 49.802 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đóng góp trên 4.598 nghìn ngày công; tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng DQTV tổ chức lao động hàng ngàn ngày công giúp dân phát triển kinh tế, nạo vét kênh mương, san lấp, tu sửa đường giao thông nông thôn... Sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ, DQTV đã góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp quân dân…

Để xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân về công tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Luật DQTV và các nghị định; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng, củng cố và tổ chức hoạt động của lực lượng DQTV, tập trung xây dựng lực lượng DQTV có số lượng và tỷ lệ hợp lý, chất lượng tổng hợp cao, nhất là chất lượng chính trị. Tập trung nâng cao năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ DQTV. Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự thật sự vững mạnh, có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV. Thực hiện tốt chính sách và động viên kịp thời để nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng DQTV…

Thượng tá Mai Văn Chính
(Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN