Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

03/02/2023 - 06:21

BDK - Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà động viên thanh niên huyện Bình Đại lên đường nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Đại tá Võ Văn Hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà động viên thanh niên huyện Bình Đại lên đường nhập ngũ năm 2022. Ảnh: Bùi Linh

Từ nâng cao chất lượng

Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được xây dựng vững mạnh, có trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, tổ chức biên chế phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thường xuyên xung kích đi đầu trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN), các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, tín nhiệm cao…

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; lực lượng DBĐV được tổ chức đăng ký, quản lý, kiểm tra, động viên huấn luyện đúng quy định; DQTV được tổ chức theo đề án: Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV của UBND tỉnh năm 2021. Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh và 2 huyện Bình Đại, Châu Thành; diễn tập phòng chống lụt bão huyện Ba Tri; chỉ đạo diễn tập 49/39 đơn vị cấp xã, đạt 125,64%, kết quả đạt mục đích yêu cầu đề ra. Làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Từng bước triển khai đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu... Kết quả 4 năm liền (2019 - 2022), Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đến vững mạnh toàn diện

Bước vào năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước hết, tập trung nâng cao chất lượng về chính trị, làm nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Tích cực đẩy mạnh làm công tác vận động quần chúng, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 làm mục tiêu xây dựng LLVT vững mạnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ QP-AN, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vừa được tổng kết, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT, LLVT tỉnh cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN sát với tình hình cụ thể của tỉnh. Xác định xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định. Tăng cường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của các lực lượng. Phấn đấu làm chủ công nghệ, vũ khí trong biên chế; chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh phải coi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của riêng LLVT mà là nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm QP-AN, góp phần xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Mai Văn Chính

(Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN