Xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực tôn giáo

31/12/2019 - 13:22

BDK.VN - Sáng 31-12-2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) và công tác tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 đề ra phương hướng nhiệm vụ 2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội nghị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp chủ trì hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC, tạo được sự đồng thuận của xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, tạo động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương.

MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội các cấp đã xây dựng chương trình và phối hợp với chính quyền tổ chức giám sát 519 cuộc, phản biện xã hội 46 cuộc. Nội dung phải công khai cho nhân dân biết được xã, phường, thị trấn triển khai đảm bảo đúng quy định.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu; xây dựng nghị quyết HĐND; việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước ...

Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được triển khai kịp thời, rộng rãi, công khai, dân chủ.

Các nội dung trong thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM được nhân dân bàn, thảo luận, đóng góp biện pháp, tạo sự đồng tình, hưởng ứng tích cực. Huy động sức dân được 151,426 tỷ đồng, 167,053m2 đất.

Năm 2019, có 135 mô hình dân vận khéo được công nhận cấp tỉnh.

1.039 cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bọi công chức đúng theo quy định. Tại hội nghị, quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động được phát huy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đề nghị, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy thành quả đạt được trên lĩnh vực QCDC trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Nâng  cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong thực hiện QCDC, tạo sự đồng thuận trong dân triển khai các công trình, dự án lớn của tỉnh.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, công tác tôn giáo các cấp thường xuyên củng cố, phát huy trách nhiệm của từng thành viên, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực tôn giáo. Tăng cường công tác phối hợp, phân công giao việc cụ thể trong thực hiện công tác tôn giáo. Tập trung bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN