Thương mại toàn cầu suy giảm kỷ lục gần một thập kỷ

Thương mại toàn cầu suy giảm kỷ lục gần một thập kỷ