2 kỷ lục bị phá ở ngày thi đấu thứ 3

2 kỷ lục bị phá ở ngày thi đấu thứ 3