U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-1

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 3-1