Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP. Bến Tre năm 2020

Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP. Bến Tre năm 2020