Em Nguyễn Châu Phương Trinh đạt giải nhất vẽ tranh

Em Nguyễn Châu Phương Trinh đạt giải nhất vẽ tranh