117 đơn vị nhận cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

21/03/2019 - 22:13

Ngày 21-3-2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh họp lần thứ nhất để xem xét khen thưởng cờ thi đua của tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh cho các cụm khối thi đua thuộc tỉnh năm 2018.

Tại kỳ họp, các thành viên hội đồng được nghe báo cáo thông qua xét duyệt cờ thi đua xuất sắc của tỉnh cho 69 đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; cờ thi đua của Chính phủ cho 5 đơn vị và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 74 đơn vị thuộc cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức. Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng TĐKT tỉnh thống nhất thông qua đề nghị khen thưởng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 48 đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; cờ thi đua của Chính phủ cho 5 đơn vị và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 69 đơn vị thuộc cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh giao Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh thực hiện hoàn tất các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tặng thưởng cờ thi đua của tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, và trình về Trung ương tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN