3 công ty được vay vốn để trả lương cho người lao động

09/09/2021 - 20:41

Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến ngày 8-9-2021, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 6 bộ hồ sơ đề nghị vay với số tiền là 704 triệu đồng để trả lương bị ngừng việc cho lượt 221 người lao động; đã phê duyệt cho vay và giải ngân cho 3 người sử dụng lao động với số tiền là 280 triệu đồng, đang thẩm định 3 bộ hồ sơ đề nghị vay với số tiền là 424 triệu đồng để trả lương cho 134 lượt người lao động.

NHCSXH tiếp tục gửi phiếu khảo sát nhu cầu vay vốn đến người sử dụng lao động đủ điều kiện vay trên địa bàn tỉnh nhằm rà soát, thống kê số lượng người sử dụng lao động có nhu cầu vay, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn và giải ngân trong thời gian sớm nhất. Người sử dụng lao động liên hệ với NHCSXH nơi đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa cho vay còn 52.000 triệu đồng; trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo còn 12.000 triệu đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội còn 20.000 triệu đồng… NHCSXH đang phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, trưởng ấp, khu phố, tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt nhu cầu vay vốn, tổ chức bình xét cho vay thông qua các hình thức trực tuyến nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau thời gian giãn cách xã hội.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN