Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

29/09/2011 - 21:31

Chiều ngày 27-9, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 103 đảng viên mới khóa II-2011. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã đến dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối
Các cơ quan trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi.

 

Qua 7 ngày học tập, các học viên đã tiếp cận các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… Mục đích của lớp học nhằm giúp các đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả cuối khóa có 12 học viên được cấp giấy chứng nhận đạt loại giỏi, 72 học viên đạt loại khá, số còn lại đạt trung bình.

 

 

Tin, ảnh: MỸ HẠNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN