Bổ sung 15 tỷ đồng cho tín dụng chính sách xã hội

09/01/2022 - 18:07

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 56/UBND-TCĐT về việc bổ sung nguồn vốn ủy thác 15 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh để thực hiện cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay, nguồn vốn này đạt 98,18 tỷ đồng.

Người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay nguồn vốn này bao gồm: người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước nước ngoài theo hợp đồng thuộc diện thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; người lao động thuộc diện mồ côi tại các địa phương hoặc đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội; người tham gia Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo thông qua đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Mức vay tối đa bằng chi phí ghi trong hợp đồng lao động ký kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, người lao động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay.

Người lao động trở về địa phương thực hiện sinh kế tại nơi cư trú do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động. Người lao động phải được Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã rà soát, bình xét, lập danh sách gửi Ngân hàng CSXH để cân đối, bố trí nguồn vốn.

Người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã. Mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Người lao động ở nông thôn sau khi tham gia học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoặc tham gia các lớp đào tạo nghề do các đơn vị có chức năng tổ chức mở các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề đã học, với mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trở về địa phương thành lập các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo chủ trương “Đi làm thuê, về làm chủ” của tỉnh. Mức vay tối đa 100 triệu đồng/lao động.

Thời gian cho vay, mức cho vay, lãi suất cho vay… được Ngân hàng CSXH công khai tại điểm giao dịch các xã, phường, thị trấn.

Các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc hội, đoàn thể tại nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Công ty cho thuê tài chính ACB Leasing Ngân Hàng Á Châu