Cảnh báo triều cường

24/11/2019 - 20:21

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường từ ngày 25 đến 30-11-2019 xuất hiện vào các ngày 27 đến 29-11-2019 (nhằm mùng 2 đến 4-11 âm lịch).

Cũng theo dự báo, đỉnh triều cao nhất tại các trạm có khả năng như sau: tại trạm Chợ Lách có khả năng ở mức cao đến rất cao từ 177 - 181cm (so với đỉnh triều cuối tháng 9-2019 thấp hơn 25 - 29cm), tại Mỹ Hóa có khả năng ở mức rất cao từ 167 - 171cm (thấp hơn 11 - 15cm), tại An Thuận (Tiệm Tôm) 177 - 181cm (thấp hơn 2 - 6cm), tại Bình Đại 179 - 183cm và tại trạm Bến Trại từ 177 - 181cm (cùng thấp hơn 6 - 10cm).

K.Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN