Chi bộ Báo Đồng Khởi hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/03/2023 - 16:08

BDK.VN - Ngày 29-3-2023, Chi bộ (CB) Báo Đồng Khởi tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Chi bộ Báo Đồng Khởi, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Phương đến dự.

Đại biểu tham thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu tham dự thảo luận tại hội nghị.

Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ Báo Đồng Khởi lãnh đạo thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động, chú trọng chiều sâu, giữ vững danh hiệu vững mạnh. Chi ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khơi dậy thế mạnh, kích thích sự sáng tạo ở từng cán bộ, đảng viên và nhân viên tại đơn vị.

Công tác phối hợp giữa Chi uỷ và Ban lãnh đạo với các đoàn thể khá chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Các nguyên tắc trong xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ được phát huy; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, cơ quan. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt tổ đảng, chỉ ủy, CB, cơ quan (1 lần/tháng). Chi ủy, CB, các đoàn thể của cơ quan đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, tích cực phát động các phong trào thi đua “Đồng khởi mới” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu NQ Đại hội đã đề ra.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Nguyễn Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Nguyễn Thị Mỹ Phương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Mỹ Phương đánh giá cao sự chuẩn bị cho công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ của CB Báo Đồng Khởi. Nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ Báo Đồng Khởi đã đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả nhất định và cũng nhìn nhận được một số hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân hạn chế.

Định hướng trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Nguyễn Thị Mỹ Phương đề nghị: Chi ủy, CB Báo Đồng Khởi tiếp tục cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ. Tiếp tục quán triệt chủ đề của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực hết mình, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quan tâm, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thái độ, tinh thần học tập NQ, chỉ thị của Đảng thật sự nghiêm túc, ngăn ngừa các biểu hiện tư tưởng cũng như hành động nói, viết, làm trái với chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tốt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4.

Quan tâm, kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để có định hướng kịp thời, góp phần ngăn ngừa sai phạm. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề… Sau hội nghị, CB hoàn tất hồ sơ gửi về Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh theo quy định.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Chi bộ - Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi Lê Ngọc Hân lưu ý: Tập thể CB tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện NQ Trung ương 4. Trong đó, đề cao tinh thần nêu gương, tự giác, chủ động, ứng xử có văn hóa trong mọi hoạt động, giao tiếp, công tác.

Về chuyên môn, cùng phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí. Ngoài những thông tin thời sự, cần có những tác phẩm báo chí chính luận, có những phần nội dung phân tích, đánh giá, lý giải của các chuyên gia để nâng tầm tác phẩm báo chí, đa dạng các loại hình… Lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào, chăm lo tốt cho các đoàn viên, hội viên. Trong năm, CB xem xét tổ chức chuyến về nguồn sinh hoạt truyền thống cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN