Chi bộ Tỉnh Đoàn triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

15/10/2020 - 06:46

BDK.VN - Ngày 14-10-2020, Chi bộ Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các nhóm trình bày các nội dung thảo luận nhóm.

Các nhóm trình bày các nội dung thảo luận nhóm.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó bí thư Chi bộ Lâm Như Quỳnh quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm mới của hội nghị triển khai Nghị quyết là chia nhóm thảo luận, thuyết trình và phản biện về 4 nhóm giải pháp thực hiện những nội dung trọng tâm của Nghị quyết xoay quanh các vấn đề: Giải pháp nâng chất công tác chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên trẻ; giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt Tổ đảng, Chi bộ và giải pháp quản lý đảng viên; giải pháp nâng chất công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp bồi dưỡng quần chúng trở thành đảng viên Đồng Khởi mới.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Chi ủy Tỉnh Đoàn triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và quần chúng nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Chi bộ Hà Quốc Cường đề nghị: Sau hội nghị, từng đảng viên và quần chúng tiếp tục nghiên cứu sâu nghị quyết và viết bài thu hoạch với các nội dung đã được quán triệt có liên hệ thực tiễn nhiệm vụ công tác của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tin, ảnh: Phạm Lộc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN