Chọn 5 giống lúa triển vọng và 1 giống lúa chịu mặn tốt

01/09/2017 - 07:19

Ngày 30-8-2017, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Trung tâm), thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hội thảo đánh giá giống lúa khảo nghiệm vụ Hè Thu năm 2017. 

Đại diện Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, nông dân các tổ hợp tác sản xuất giống lúa và các hợp tác xã nông nghiệp tham dự.

Vụ Hè Thu năm 2017, Trung tâm đã sản xuất khảo nghiệm 25 bộ giống triển vọng của Viện Lúa ĐBSCL và 2 giống lúa chịu mặn của Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam. Qua quá trình theo dõi các chỉ tiêu nông học, khả năng chống chịu sâu bệnh và độ thuần, bước đầu cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã xác định được 5 giống thuộc bộ giống triển vọng của Viện Lúa ĐBSCL là các giống OM 3673, OM 5451, OM 138, OM 230, OM 248 và giống chịu mặn LK 215 của Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam. Đây là các giống lúa có hình dạng đẹp, cứng cây, nhảy chồi khá, bông dài, kháng một số loại sâu bệnh, nhất là kháng đạo ôn.

Qua thăm đồng, đánh giá, tuyển chọn, các nhà khoa học và nông dân đã chọn 7 trong tổng số 27 giống là LK 215, OM 20, OM 3673, OM 18, OM 138, OM 248, OM 5451. Tại hội thảo, nông dân và các nhà khoa học đã trao đổi các vấn đề về sản xuất, lai tạo các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, kháng sâu bệnh và các biện pháp canh tác lúa. Trong đó, nhấn mạnh đến canh tác lúa hữu cơ.

M.Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN