Chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023

31/03/2023 - 19:25

BDK.VN - UBND tỉnh có Công văn số 1817/UBND-KGVX ngày 30-3-2023 về việc cho chủ trương tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú, năm 2023.

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023 sẽ được tổ chức tại Khu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đường Hồ Chí Minh trên biển và khuôn viên Lăng Ông Nam Hải. Ảnh: Trương Hùng

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023 sẽ được tổ chức tại Khu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đường Hồ Chí Minh trên biển và khuôn viên Lăng Ông Nam Hải. Ảnh: Trương Hùng

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho chủ trương UBND huyện Thạnh Phú chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023. Thời gian tổ chức từ ngày 27-4 đến 2-5-2023, tại Khu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đường Hồ Chí Minh trên biển và khuôn viên Lăng Ông Nam Hải (ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú). 

UBND tỉnh giao các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Hiệp hội Du lịch tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ UBND huyện Thạnh Phú tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023.

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Thạnh Phú xây dựng phương án bảo đảm tốt các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông… cho đại biểu, nhân dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. UBND các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền và hưởng ứng các hoạt động tại Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển Thạnh Phú năm 2023.

Hoàng Huấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN