Chuyển biến từ việc học tập và làm theo Bác

04/08/2021 - 06:12

BDK - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập, làm theo Bác đã thực sự trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh nói riêng.

Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: H. Đăng

Đại tá Võ Công Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: H. Đăng

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn lực lượng, luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ. Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương còn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bến Tre ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhiều đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành các chỉ tiêu thi đua cụ thể, để từng cán bộ, chiến sĩ đăng ký phấn đấu thực hiện. Qua đó, từng đồng chí thêm nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, quyết tâm phấn đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, sáng tạo trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu đạt hiệu quả.

Qua 5 năm thực hiện, nhiều đơn vị, địa phương đã có những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với nhiệm vụ được giao. Điển hình như Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình: “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Đồng khởi mới”. Thực hiện mô hình này, định kỳ hàng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, mỗi đảng viên tự viết bản đăng ký nội dung khắc phục những vấn đề mà cá nhân nhận thấy còn hạn chế, khuyết điểm để tự soi, tự sửa, chủ động rèn luyện hoàn thiện bản thân, qua đó phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, từng cá nhân tự kiểm điểm, đánh giá những việc làm được, việc còn tồn đọng, đề ra phương hướng, biện pháp để tập thể nhận xét, đóng góp ý kiến khắc phục. Qua thực hiện mô hình đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chủ động, tích cực trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Là một trong những đảng viên trẻ của đơn vị, Trung úy Nguyễn Văn Hữu Nghị chia sẻ: “Tham gia thực hiện mô hình “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách” đã giúp bản thân rèn luyện thêm về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thấy được những khuyết điểm, tồn tại của bản thân, từ đó kịp thời chấn chỉnh để hoàn thiện và trưởng thành hơn”.

Công an huyện Ba Tri đã cụ thể hóa việc thực hiện thành các phương châm hành động: “Trên trước, dưới sau”, “Phát động đi đôi với hành động”. Đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chuyên đề, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức của Bác giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xem đây là chuẩn mực đạo đức, là phương châm hành động của từng cá nhân để vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu và sinh hoạt hàng ngày. Đại tá Trần Minh Chí - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Ba Tri cho biết: Công an huyện đã thành lập Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa, sâu rộng và khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng công an toàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại tá Võ Hùng Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Qua đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị có chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị được giữ ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới. Công an Bến Tre đã có 18 lượt tập thể và 137 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

“Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn, thời gian tới, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cần gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Nhân rộng cách làm hay, hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

(Đại tá Võ Hùng Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

Hoàng Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN