Công dân Đồng Khởi

15/01/2021 - 07:07

BDK - Công dân Đồng Khởi là danh hiệu cao quý của tỉnh Bến Tre tôn vinh những cá nhân người Bến Tre có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Tương tự, danh hiệu Công dân Đồng Khởi danh dự tôn vinh những cá nhân ngoài tỉnh có tình cảm và sự đóng góp đặc biệt cho tỉnh Bến Tre.

Những đóng góp của Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự được ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường - thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh... và có tác động tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Việc trao tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự là sự ghi nhận, tri ân của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bến Tre; cũng là truyền thống trọng tình nghĩa và biết ơn của nhân dân Bến Tre.

Từ năm 2021, việc xét chọn và trao danh hiệu được tiến hành hàng năm, từ sự giới thiệu của các ngành, các địa phương, các tổ chức và thông qua xét chọn của hội đồng tư vấn cấp tỉnh. Năm nay là năm đầu tiên thực hiện, có thể còn nhiều cá nhân xứng đáng chưa phát hiện và giới thiệu để được vinh danh. Hy vọng trong những năm tới, chúng ta sẽ vinh danh nhiều hơn những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Các Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự không chỉ được tôn vinh tại buổi lễ, mà sẽ được ghi danh vào Sổ vàng đặt trang trọng tại tòa nhà HĐND tỉnh, Bảo tàng tỉnh, các khu di tích của tỉnh và sẽ được giới thiệu trong cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ có cơ chế phát huy trí tuệ, uy tín của các Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự trong đời sống xã hội và sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà sắp tới.

Vì sự phát triển của Bến Tre, chúng ta tin tưởng ngày càng có thêm nhiều Công dân Đồng Khởi, Công dân Đồng Khởi danh dự. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Bến Tre ngày càng văn minh - giàu đẹp - nghĩa tình.

Phan Văn Mãi - Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN