Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của bộ đội địa phương và dân quân tự vệ

02/10/2020 - 07:10

BDK - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo tốt công tác thanh niên trong thời kỳ mới, xem đây là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của đơn vị. Thực tế đã minh chứng, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tham gia góp phần to lớn vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quân sự, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Chương trình “Tết nghĩa tình, xuân biển đảo” do Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức. Ảnh: Đặng Thạch

Đoàn viên, thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Chương trình “Tết nghĩa tình, xuân biển đảo” do Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức. Ảnh: Đặng Thạch

Tuổi trẻ LLVT tỉnh đã kết hợp với các tổ chức Đoàn, các ngành tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác đoàn và phong trào thanh niên của các cơ quan, đơn vị vẫn còn mặt tồn tại như: một số cơ quan, đơn vị huyện, thành phố quan tâm chưa đúng mức, chưa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, lực lượng tham gia các hoạt động; đội ngũ cán bộ đoàn do kiêm nhiệm nên còn bị chi phối bởi công tác chuyên môn; kiến thức về kỹ năng hoạt động đoàn còn nhiều hạn chế; một số phong trào hoạt động bề nổi như: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn, tọa đàm, hái hoa dân chủ… còn đơn điệu, hình thức, nội dung thiếu phong phú, chưa có sự chuẩn bị và đầu tư chu đáo, nên không có sức thu hút đoàn viên, thanh niên và đảng viên trẻ tích cực tham gia…

Đại úy Phạm Văn Thanh - Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác thanh niên trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Đó là cấp ủy và người chỉ huy cơ quan, đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, lực lượng cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động phong trào Đoàn.

Các tổ chức Đoàn cần duy trì nghiêm việc sinh hoạt đoàn theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao nhận thức về giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên; thực hiện nghiêm chương trình rèn luyện đoàn viên. Phấn đấu xây dựng chi đoàn kiểu mẫu đúng theo các tiêu chí đề ra. Ban Chấp hành Đoàn cần nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào bề nổi, thật sự là sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, có sức thu hút, mang tính giáo dục và rèn luyện kỹ năng trong sinh hoạt và diễn thuyết trên diễn đàn, thật sự là buổi sinh hoạt cộng đồng có ý nghĩa như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, hái hoa dân chủ. Đảng viên trẻ là đoàn viên, thanh niên cần tích cực trong tham gia các hoạt động phong trào, chủ động đề xuất các mô hình hoạt động hay.

Đối với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị thường trực tuy còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn còn thuận lợi nhiều so với lực lượng dân quân ở địa phương. Đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương đối với công tác thanh niên trong dân quân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ Đoàn ở các chi đoàn quân sự cấp xã, phường, thị trấn có đồng chí kỹ năng hoạt động còn hạn chế, các chế độ, chính sách đãi ngộ không có, nên có phần thiếu gắn bó; bị ảnh hưởng nhiều bởi kinh tế gia đình. Một số đoàn viên, thanh niên trong dân quân trình độ nhận thức hạn chế, nên việc chấp hành tổ chức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, trong sinh hoạt và hoạt động Đoàn thanh niên chất lượng chưa đều.

Từ những hạn chế trên, Đại úy Phạm Văn Thanh - Trợ lý Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã đề ra một số giải pháp. Theo đó, cấp ủy và chính quyền địa phương tạo điều kiện về kinh phí cho tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân hoạt động. Đặc biệt, Ban CHQS xã, phường, thị trấn cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác Đoàn ở Chi đoàn Quân sự; cần giáo dục các chuyên đề về lý luận chính trị, các chuyên đề về Bác nhằm định hướng trong nhận thức, hành động cho đoàn viên, thanh niên. Tỉnh Đoàn và các huyện Đoàn, thành Đoàn cần quan tâm đến công tác Đoàn trong LLVT, đặc biệt đối với lực lượng dân quân; phối hợp các ngành có liên quan mở các lớp hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm cho lực lượng đoàn viên ổn định cuộc sống. Tham mưu các ban ngành có liên quan, có chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác Đoàn. Tạo nhiều sân chơi bổ ích để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thanh Điền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN