Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

04/07/2022 - 17:21

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất thời gian tiến hành Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện như sau: Cấp cơ sở, hoàn thành trong quý IV-2022; cấp huyện, hoàn thành trong quý II-2023; cấp tỉnh, hoàn thành trong quý III-2023.

Việc tiến hành đại hội ở các cấp phải bảo đảm theo đúng quy định của Điều lệ Hội, bảo đảm thời gian, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, với phương châm: “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp theo chỉ đạo của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập các bộ phận phục vụ đại hội và dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chuẩn bị văn kiện, phương án nhân sự gửi các cơ quan có liên quan tham gia đóng góp ý kiến trước khi trình đại hội; phối hợp với các cơ quan báo, đài để tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; hoàn thành đại hội, tham mưu báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN