Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

04/08/2019 - 20:23

Cử tri Phường 4, TP. Bến Tre phản ánh: Hiện nay, Nhà nước đang vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, nhưng một số người nghiên cứu trên lĩnh vực này cho rằng, đối với BHXH bắt buộc Nhà nước quản lý thu và sử dụng còn chưa hiệu quả, nếu như tham gia BHXH tự nguyện có đảm bảo quyền lợi lâu dài không? Người dân chưa thực sự an tâm.

- UBND tỉnh trả lời: Quỹ BHXH là quỹ tài chính độc lập với ngân sách nhà nước, được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và có sự hỗ trợ của Nhà nước. Quỹ BHXH được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Mục đích của việc thực hiện BHXH tự nguyện là nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người cùng tham gia BHXH để an hưởng tuổi già, góp phần an sinh xã hội. Vì vậy, khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân an tâm vì đã có Nhà nước đảm bảo quyền lợi lâu dài.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN