Đảng bộ xã Thuận Điền sơ kết thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/03/2023 - 20:54

BDK - Đảng bộ xã Thuận Điền vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đây là đơn vị được huyện chọn làm điểm để các xã, thị trấn rút kinh nghiệm. Tham dự có Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Nhân.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Thuận Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến về nhận thức cho đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tự lực tự cường, ý chí vượt khó vươn lên, hoàn thành đạt và vượt 11/19 chỉ tiêu theo NQ; 4/19 chỉ tiêu đạt trên 50%, 4/19 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được nâng lên. Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm. Công tác đảm bảo an sinh, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt; an ninh chính trị được giữ vững…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh đánh giá Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thuận Điền đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả một số chỉ tiêu chủ yếu. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thuận Điền bám sát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, sau hội nghị sơ kết, cần nghiên cứu, bổ sung thêm những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, vai trò điều hành của UBND. Tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng tái cơ cấu; quan tâm xây dựng đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo tiến độ cuối năm 2024. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh nông thôn...

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN