Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và những người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/05/2021 - 17:55

BDK - Báo Đồng Khởi xin giới thiệu Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27-4-2021 công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Hội đồng Bầu cử quốc gia có Công văn số 566/HĐBCQG-VP ngày 27-4-2021 gửi Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh Bến Tre.

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre ban hành Nghị quyết số 123/NQ-UBBC ngày 27-4-2021 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 21 đơn vị bầu cử.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN