Đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” trong tình hình mới

26/02/2021 - 06:47

BDK - Ngày 17-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và đã được các cấp, ngành, địa phương hưởng ứng tích cực. Sau 4 tháng triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả.

Thi công đường giao thông nông thôn tại xã nông thôn mới Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Thi công đường giao thông nông thôn tại xã nông thôn mới Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre.

Theo đánh giá bước đầu của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, sau khi chỉ thị được ban hành, công tác tuyên truyền được được Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể, tối ngày 17-10-2020, tỉnh tổ chức chương trình mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam vừa báo cáo kết quả đại hội, vừa phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cũng có nhiều bài viết đề cập đến phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Đặc biệt, trong đêm tổ chức lễ trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”, “Công dân Đồng Khởi danh dự”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng tiếp tục đề cập đến việc tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, các bản tin trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền có chiều sâu, tạo sự lan tỏa tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cho nên, việc lãnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền được tập trung cao độ. Qua theo dõi cho thấy, nhiều đơn vị như Công an tỉnh, Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh... đã có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, sát với tình hình của địa phương, đơn vị, được cán bộ, đảng viên và nhân viên đồng tình, hưởng ứng tích cực.

Theo Phó bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Tâm, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, cụ thể hóa và thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được những nội dung cơ bản của chỉ thị. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay từ những ngày đầu năm 2021, đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo thực hiện chỉ thị cũng được duy trì gắn với các hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện ngay những vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát. 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo 7 tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể còn lại hoàn thành việc triển khai và tuyên truyền chỉ thị. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy cơ sở hoàn thành việc cụ thể hóa thực hiện chỉ thị. Lãnh đạo 100% cán bộ, đảng viên tích cực đăng ký tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. 

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”:

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, các cấp, các ngành phải tạo ra được phong trào thi đua sôi nổi, phải làm để “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua”. Xác định điển hình trong từng nội dung thi đua để phát động theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình” vượt điển hình. Trong năm 2021, tập trung thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua xã với xã, phường với phường, ấp với ấp, khu phó với khu phố để cùng nhau xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng địa phương, từng ngành, từng đoàn thể phải xác định rõ nội dung thi đua “Đồng khởi mới” để tập trung vận động, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đề ra.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Bến Tre Đồng khởi, tiến hành sơ kết, khen thưởng gắn với trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”; nhân tố khen thưởng phải xứng đáng, tạo được động lực thi đua; có thể khen thưởng đột xuất đối với các thành tích xuất sắc. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trong toàn lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng những hành động cụ thể thiết thực, hiệu quả.

“Hai chân” gồm: Thứ nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TU; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực - hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử... Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.

“Ba mũi” gồm: Một là, mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm các nội dung thi đua cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào top 20 cả nước.

Hai là, mũi huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, gồm các nội dung thi đua: Giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối nội bộ; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển.

Ba là, mũi phát triển nguồn nhân lực, gồm các nội dung thi đua: Công chức - viên chức học tập, nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị trong sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN