Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020

15/11/2020 - 13:22

BDK.VN - Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (BCĐ) vừa có kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hộ nghèo được vay vốn chăn nuôi để phát triển kinh tế và thoát nghèo.

Hộ nghèo được vay vốn chăn nuôi để phát triển kinh tế và thoát nghèo.

Theo đó, việc điều tra, rà soát được thực hiện đối với toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý trong năm 2020 và hộ có khả năng rơi vào nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Phương pháp thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập, trên cơ sở phân tích kết quả thống kê và điều tra mức sống hộ gia đình, thực hiện quy đổi từ mức thu nhập bình quân đầu người/tháng sang các mức điểm số tương ứng khi thực hiện rà soát và đánh giá tài sản, theo quy trình hướng dẫn và các biểu mẫu đã quy định. 

Đối với khu vực thành thị: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là hộ có tổng điểm B1 từ 140 điểm trở xuống (thu nhập bình quân từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống); hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là hộ có tổng điểm B1 trên 140 điểm đến 175 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên (thu nhập bình quân từ trên 900.000 đến 1,3 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên).

Đối với khu vực nông thôn: Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập là hộ có tổng điểm B1 từ 120 điểm trở xuống (thu nhập bình quân từ đủ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống); hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: Là hộ có tổng điểm B1 trên 120 điểm đến 150 điểm và có tổng điểm B2 từ 30 điểm trở lên (thu nhập bình quân từ trên 700.000 đến 1 triệu đồng/người/tháng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên).

Việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm các bước: Xác định, lập danh sách hộ gia đình cần rà soát và tổ chức rà soát; phân loại hộ gia đình; điều tra thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức họp dân thống nhất kết quả. Thời gian tổ chức rà soát từ ngày 16-11 đến ngày 31-12-2020, trong đó có thời gian triển khai kế hoạch rà soát, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức rà soát từ ngày 24-11 đến 3-12-2020; tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát từ ngày 3-12 đến 5-12-2020. Niêm yết công khai kết quả rà soát và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát về trên xin ý kiến thẩm định. Quyết định công nhận kết quả rà soát và lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,2 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020 và ngân sách tỉnh bố trí năm 2020.

Được biết, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 18.185 hộ nghèo, tỷ lệ 4,59%; dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4%. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 1,622%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra (giảm bình quân từ 1,5%/năm).

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN