Đoàn giám sát 385 làm việc với Đảng ủy Sở Xây dựng

21/09/2022 - 15:34

BDK.VN - Ngày 21-9-2022, đoàn giám sát 385 của Tỉnh ủy, do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đánh giá của Đảng ủy Sở Xây dựng, qua hơn một năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, địa phương đến nay công tác phát triển đô thị bước đầu đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. 

Đảng ủy sở thể hiện được vai trò trách nhiệm trong công tác phát triển đô thị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của ngành qua đó đã tập trung quán triệt và cụ thể hóa bằng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn để các tổ chức trong ngành, địa phương triển khai thực hiện, gắn kết với các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, xây dựng văn minh đô thị, phong trào học tập và làm theo tấm gưong đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị 03-CT/TW nay là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị).

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát nêu lên những mặt được những nội dung cần phải tập trung thực hiện nhiều hơn nữa, như: vấn đề nguồn nhân lực xây dựng đô thị, công tác phối hợp thực hiện phát triển đơn vị hành chính đô thị…

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị: Đảng ủy Sở Xây dựng cần nhất quán, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU. Tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, khả thi; đặc biệt phối hợp với các sở, ngành tỉnh hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị, có lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng; có kế hoạch, phương án sắp xếp tái định cư đối với người dân trong vùng dự án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các dự án.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, quán triệt các chủ trương phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền có thể kết hợp nhiều hình thức, nhiều kênh, từ văn bản cho đến trực quan sinh động, nội dung đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Tập trung công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và khả thi của từng địa bàn, khu vực.

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu tỉnh trong việc thực hiện phân loại đô thị và sáp nhập địa giới hành chính. Tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện các quy định về đô thị ở địa phương để xây dựng quy chế quản lý, phân cấp quản lý, cấp phép xây dựng… Sở mạnh dạn đề xuất phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đối với các địa phương xác định xây dựng đô thị.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc sở quan tâm đến đội ngũ cán bộ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; chú trọng tuyển chọn đội ngũ có chuyên môn kiến trúc, quy hoạch, đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bí thư Đảng ủy sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, đoàn giám sát 385 sẽ có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung này.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN