Gia hạn cho doanh nghiệp áp dụng “4 tại chỗ” đến hết ngày 19-7-2021

19/07/2021 - 12:45

BDK.VN - Ngày 19-7-2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Văn Bình ký văn bản về việc gia hạn cho doanh nghiệp xây dựng, áp dụng phương án “4 tại chỗ” đến hết ngày 19-7-2021.

Theo quy định về thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh 14 ngày, kể từ 00 giờ, ngày 19-7-2021, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải áp dụng phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” theo phương châm “4 tại chỗ” (ngoại trừ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho xã hội như: xăng dầu, điện lực, viễn thông, ngân hàng, bưu điện, cấp nước, dịch vụ công ích đô thị, kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu).

Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa chuẩn bị kịp phương án. Vì vậy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã chấp thuận về việc gia hạn cho doanh nghiệp xây dựng, áp dụng phương án “4 tại chỗ” đến hết ngày 19-7-2021. Tức là bắt đầu từ ngày 20-7-2021, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm phương án “4 tại chỗ” đến khi có thông báo mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp biết để thực hiện. Đồng thời, để nắm thông tin phục vụ kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 theo dõi, chỉ đạo, Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố phân công đơn vị chuyên môn tham mưu tổng hợp, thực hiện báo cáo hàng ngày (trước 15 giờ) trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg về tình hình doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, áp dụng phương án “4 tại chỗ”.

C. Trúc 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN