Giám sát công tác bầu cử tại các địa phương

28/03/2021 - 19:21

BDK.VN - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức đoàn giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mục đích là góp phần đảm bảo cho cuộc bầu cử tiến hành đúng quy trình và quy định của pháp luật; đúng tiến độ, thời gian và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về bầu cử.

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu tại buổi giám sát huyện Giồng Trôm. Ảnh: CTV

Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh phát biểu tại buổi giám sát huyện Giồng Trôm. Ảnh: CTV

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết: Có 3 đợt giám sát, đợt 1 bắt đầu từ ngày 25 đến 31-3-2021. Nội dung giám sát gồm: việc thành lập và hoạt động của tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; việc giới thiệu người ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; công tác tuyên truyền về bầu cử tại địa phương. Đối tượng giám sát là ủy ban bầu cử (UBBC) của 9 huyện, thành phố và UBBC của các xã: An Khánh (Châu Thành), Bình Thắng (Bình Đại), Thành An (Mỏ Cày Bắc), thị trấn Thạnh Phú (Thạnh Phú), Bảo Thạnh (Ba Tri), Long Thới (Chợ Lách), An Thạnh (Mỏ Cày Nam), Châu Hòa (Giồng Trôm), Phường 5 (TP. Bến Tre).

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 3 đến 7-5-2021. Nội dung giám sát gồm: việc lập và niêm yết danh sách cử tri (Điều 29 đến Điều 34 của Luật Bầu cử); việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử (từ Điều 62 đến Điều 68 của Luật Bầu cử). Đối tượng giám sát gồm UBBC các xã: Tiên Thủy, An Hiệp (Châu Thành), Thạnh Phước, Châu Hưng (Bình Đại), Hưng Khánh Trung A, Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc), Tân Phong, Thạnh Hải (Thạnh Phú), An Thủy, An Bình Tây (Ba Tri), Phú Phụng, Hòa Nghĩa (Chợ Lách), Hương Mỹ, Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam), Thuận Điền, Phước Long (Giồng Trôm), Sơn Đông, Phường 6 (TP. Bến Tre).

Đặc biệt, đợt 3, thành lập 3 đoàn giám sát trực tiếp một số điểm bầu cử trên địa bàn 9 huyện, thành phố. Thời gian ngày 22 và 23-5-2021. Nội dung giám sát gồm: trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thẻ cử tri theo mẫu quy định; việc bố trí khu vực bỏ phiếu, vị trí khoảng cách giữa nơi nhận phiếu, buồng gạch phiếu, hòm phiếu; thời điểm bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu (Khoản 1 Điều 71 của Luật Bầu cử); việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín (Điều 1 Luật Bầu cử), đảm bảo không có trường hợp bỏ phiếu hộ cho người khác (Khoản 2 Điều 69 Luật Bầu cử), việc đóng dấu đã bỏ phiếu của tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu (Khoản 7 Điều 69 Luật Bầu cử); việc kiểm phiếu (Điều 73 của Luật Bầu cử); việc ghi biên bản kết quả kiểm phiếu (Điều 76 của Luật Bầu cử); việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực bầu cử.

N. Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN