Giao thí điểm mô hình cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng

10/08/2022 - 22:04

BDK.VN - Ngày 10-8-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ký ban hành Kế hoạch 5002/KH-UBND thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong giờ lao động.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong giờ lao động.

Theo đó, mục tiêu chung là giảm tốc độ gia tăng người nghiện mới; giảm tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng, nhất là trong nhóm có nguy cơ cao; tổ chức cai nghiện ma túy theo hướng có hiệu quả, bền vững; nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; trong đó, tập trung làm tốt công tác hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng , chính quyền và nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp đổi mới dự phòng và điều trị nghiện.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

Phấn đấu 100% số người nghiện có hồ sơ quản lý có mặt tại địa phương được tiếp cận các dịch vụ tư vấn; trong đó, có 40% số người nghiện cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện; số còn lại được điều trị, cai nghiện bằng các hình thức cai nghiện khác; 80% người nghiện có nhu cầu được tạo việc làm, giảm trên 5% tỷ lệ tái nghiện.

100% người đã hoàn thành điều trị, cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; đồng thời, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

UBND tỉnh đề ra 5 nội dung cần thực hiện: Về tổ chức, mô hình hoạt động của cơ sở và cộng đồng; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở và cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; thí điểm mô hình cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng, giải quyết tốt vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy, chú trọng đến các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy loại III; nâng cao hệ thống giám sát, đánh giá công tác điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thí điểm mô hình cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy loại III (xã có số người nghiện cao). Gắn với tổ chức xây dựng và giữ vững xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN