Góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội

11/08/2020 - 07:04

BDK.VN - Ngày 10-8-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thảo luận dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối. Các đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chia làm 5 tổ thảo luận.

Đại biểu thảo luận góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình đại hội.

Đại biểu thảo luận góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình đại hội.

Qua tổng hợp, hầu hết các ý kiến của đại biểu đều thống nhất về bố cục, nội dung các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối. Ngoài góp ý về câu từ để dự thảo Văn kiện được rõ ràng, mạch lạc, các đại biểu đóng góp nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh…

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối, có ý kiến đóng góp nên số hóa các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đảng bộ Khối đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua; có đánh giá, so sánh các chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cần có đánh giá sâu, phân tích và làm rõ những mặt làm được, những vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, sức lan tỏa và hiệu quả mang lại. Cần đánh giá tổ chức đảng, vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, dân vận chính quyền các cơ quan, đơn vị; có đánh giá sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị sau khi tổ chức thực hiện…

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, có ý kiến cho rằng tỉnh cần quan tâm hơn nữa về phát triển nông nghiệp, nhất là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó quan tâm đến kinh tế vườn và kinh tế biển. Việc tập trung phát triển du lịch của tỉnh cũng cần xem xét đến tính bền vững, mà một trong những yếu tố quan trọng đó là bảo vệ môi trường. Bên cạnh công tác chăm lo sức khỏe cho người dân bằng việc nâng cao chất lượng y tế thì tỉnh cần tăng cường hơn nữa về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Đối với dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có ý kiến cho rằng cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và cần có cơ chế chặt chẽ hơn. Trong công tác xây dựng Đảng chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng… Trong lựa chọn phương án mục tiêu phát triển đất nước, các đại biểu thống nhất chọn Phương án 1: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm trên các nước có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN