Hào khí đại thắng mùa xuân 1975 là bản anh hùng ca tuyệt vời

29/04/2011 - 07:43

Trong hành trình dựng nước và giữ nước dân tộc ta đã bao phen phải đương đầu và chiến thắng những kẻ thù xâm lược có lực lượng, tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn ta gấp nhiều lần. Truyền thống đó đã được phát huy cao độ trong thời đại Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975.

Ba mươi sáu năm đã đi qua, kể từ 30-4-1975, nhưng mỗi người Việt Nam chúng ta vẫn còn in đậm trong tâm trí cuộc đại thắng mùa xuân 1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài hơn 20 năm, chấm dứt ách thống trị của thực dân, đế quốc trên đất nước ta hàng trăm năm, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược đất nước ta năm 1858.

Năm tháng rồi sẽ qua đi, phân nửa người Việt Nam hiện tại được sinh ra sau 30-4-1975, được sống trên đất nước thanh bình, chiến tranh đã lùi về quá khứ, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như những trang chói lọi nhất - một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam, đi vào lịch sử như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc.

Chính vì ý nghĩa lịch sử lớn lao như thế, hằng năm, ngày 30-4 trở thành ngày hội truyền thống cách mạng lớn nhất trong lòng mỗi người Việt Nam chúng ta.

Vào những ngày tháng tư năm nay, cả nước ta đang khẩn trương triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; chuẩn bị ráo riết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và nhiệm kỳ 2011-2016, đánh dấu một bước trưởng thành và hoàn thiện của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Vẻ vang thay, ba mươi sáu năm qua biết bao gian truân, thử thách, trước những biến động to lớn của thời cuộc, chẳng những chúng ta vẫn đứng vững mà còn lập được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ XHCN được giữ vững, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của dân tộc đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề vững chắc để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo con đường XHCN.

Để có đại thắng mùa xuân 1975, đối với mảnh đất 3 dải cù lao Bến Tre, chúng ta đã cùng cả nước đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nhân dân Bến Tre đã đưa hơn 7 vạn người con ra trận thì đã hơn 3 vạn rưỡi người hy sinh trên mọi miền đất nước, có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Đất nước, quê hương được giải phóng, bên cạnh niềm vui không kể xiết, đau thương mất mát cùng với nền kinh tế kiệt quệ, làng mạc hoang tàn xơ xác, hàng vạn người thiếu đói, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vô cùng thấp kém, nhân dân ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống. Nhìn lại 36 năm qua, ai đã từng sống trên quê hương ở những ngày đầu mới giải phóng, mới thấy hết sự đổi thay đến diệu kỳ của một miền quê nghèo khó. Từ một tỉnh cù lao biệt lập với các địa phương trong vùng, không một cây số đường nhựa, không một cây cầu bê-tông cốt thép, điện không đủ thắp sáng thị xã, nay đã có cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, toàn bộ hệ thống cầu trên quốc lộ, tỉnh lộ đều được xây dựng bê-tông, cốt thép, phá thế biệt lập với các tỉnh trong khu vực, nối thông từ trung tâm với các vùng xa, vùng sâu trong nội tỉnh; trên 95% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tuy chưa bằng mức bình quân của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhưng các gia đình chính sách đã có mức sống ngang bằng trong khu dân cư. Các lĩnh vực an sinh xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đã có mối quan hệ máu thịt. Đảng hết lòng vì dân, tin dân, tin vào sức mạnh dời non lấp biển của nhân dân và dân một lòng tin theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Thực tiễn cho thấy, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bất luận ở hoàn cảnh nào và bất cứ ở đâu, Đảng và nhân dân luôn quyện nhau như hình với bóng. Minh chứng nổi bật là cuộc Đồng Khởi long trời lở đất mùa xuân 1960 của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Dù phía trước còn bao khó khăn, thách thức khó lường của tình hình trong và ngoài nước, nhưng phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng bộ và nhân dân, truyền thống oanh liệt của đại thắng mùa xuân 1975, kế thừa thành tựu của 36 năm qua, nhất định toàn Đảng, toàn dân ta sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tổ chức thành công, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hào khí đại thắng mùa xuân 1975 là bản anh hùng ca tuyệt vời, mãi mãi cổ vũ Đảng bộ và nhân dân ta vững bước trên con đường xây dựng quê hương Bến Tre phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN