HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển đô thị

09/09/2022 - 17:36

BDK.VN - Sáng 9-9-2022, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu - Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc giữa đoàn giám sát của HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện các nghị quyết (NQ) của HĐND tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phát biểu giải trình của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Phát biểu giải trình của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn.

Đại diện cơ quan chịu giám sát có: Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND các huyện: Châu Thành, Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Mỏ Cày Nam và TP. Bến Tre.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các địa phương giải trình các nhóm vấn đề do đoàn giám sát đặt ra liên quan đến việc thực hiện các dự án khu đô thị mới; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đô thị, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và đảm bảo quyền lợi của người dân, giảm thiểu những rủi ro; từ đó, thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã giải trình thỏa đáng một số vấn đề do đoàn giám sát đặt ra.

Phát biểu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

Phát biểu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

Tại buổi giám sát, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến lưu ý: Việc HĐND tỉnh ban hành NQ về phát triển đô thị là mục tiêu rất quan trọng. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh cần rà soát lại nội dung quy hoạch, quản lý quy hoạch và chương trình nhà ở giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030 và 2045 theo Luật Nhà ở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và việc triển khai thực hiện các dự án đô thị phải đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác giám sát, để trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện sẽ nắm được những thuận lợi, hạn chế phát sinh; từ đó, có ý kiến giúp UBND tỉnh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đô thị, nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, sai về quy định hiện hành, giúp UBND tỉnh điều hành, thực hiện tốt NQ đại hội với mục tiêu cao nhất là xây dựng Bến Tre phát triển.

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự cố gắng của UBND tỉnh và các ngành trong triển khai, thực hiện các dự án đô thị; đồng thời, ghi nhận và chia sẻ với khó khăn mà các cơ quan, đơn vị đã vượt qua để đạt được kết quả trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu đề nghị: UBND tỉnh nghiên cứu ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; trong đó, có phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện các dự án đô thị. Nên có giải pháp khắc phục thực trạng thực tế hiện nay là: Quyền sử dụng đất của người dân bị hạn chế và quyền giao dịch dân sự trên giấy tờ sử dụng đất không thể thực hiện khi dự án đã quy hoạch. Đồng thời, tiến hành rà soát để đề xuất phương án kịp thời đối với các dự án chậm tiến độ, quan tâm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp phù cho người dân trong vùng dự án.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN