Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre họp phiên thứ 3 năm 2020

26/11/2020 - 12:56

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 26-11-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp lần thứ 3 để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết năm học 2019-2020 và khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài (thông qua Cờ thi đua của UBND tỉnh; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động; khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài). Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị và các đồng chí là Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất thông qua đề nghị cờ thi đua của UBND tỉnh cho 28 tập thể; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 28 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 197 tập thể, cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể; Huân chương Lao động hạng ba cho 1 cá nhân; khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài cho 3 cá nhân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện hoàn tất các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đồng thời, hoàn tất các thủ tục trình về Trung ương đề nghị khen thưởng bằng khen Thủ tướng chính Phủ, cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn.

Tin, ảnh: Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN