Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

16/10/2020 - 19:58

BDK.VN - Ngày 16-10-2020, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thượng tướng Lê Qúy Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng - Ban Tổ chức Trung ương báo cáo trước hội nghị.

Thượng tướng Lê Qúy Vương thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Thượng tướng Lê Quý Vương thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 27 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức Đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước…

Sau hội nghị, Ban tổ chức đề nghị Công an đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp để phổ biến đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức tổng kết phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tin, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN