Họp mặt đầu Xuân - Ký kết giao ước thi đua của Khối Thi đua 1 năm 2023

27/01/2023 - 12:30

BDK.VN - Sáng 27-1-2023, Khối Thi đua 1 tổ chức Họp mặt đầu Xuân để gặp gỡ, trao đổi, động viên cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhân viên các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối; phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị ký kết thi đua.

Các đơn vị ký kết thi đua.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua 1 tham dự.

Phát biểu của Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân phát biểu.

Tại buổi họp mặt, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi Lê Ngọc Hân phát biểu hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua năm 2023. Với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, toàn thể đảng viên, CBCCVC, người lao động trong Khối sẽ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tư tưởng tiến công, tinh thần vượt khó, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành nội dung phát động thi đua của Khối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Khối Thi đua 1. Buổi họp mặt rất ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; đồng thời, cũng là lời động viên, khích lệ cho toàn thể CBCCVC, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua 1 tiếp tục nỗ lực, hăng hái thi đua, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt.

Thời gian qua, phong trào thi đua của Khối Thi đua 1 đã gặt hái được nhiều kết quả thiết thực, chất lượng ngày càng được nâng lên, phát huy được tính năng động, sức sáng tạo của từng tập thể, cá nhân trong Khối, trở thành phong trào thi đua thường xuyên, sôi nổi, được các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng. Thực hiện có hiệu quả phương thức thi đua xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2022, Khối Thi đua 1 đã kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhiều cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua của Khối.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, chúc mừng 9 đồng chí được Trưởng khối Thi đua 1 tặng giấy khen và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, hăng hái thi đua, phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực cho CBCCVC, nhân viên không chỉ tại mỗi cơ quan và rộng khắp trong toàn thể các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối học tập, phấn đấu.

“Năm 2023 là năm quan trọng, có tính chất quyết định cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Với khí thế hăng hái thi đua sôi nổi, tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khẩn trương trong buổi họp mặt hôm nay, tin tưởng rằng, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua 1 sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng nỗ lực, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện đạt, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu theo nội dung giao ước thi đua mà các đồng chí đã ký cam kết thực hiện; góp phần thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2023, NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu.

Kết thúc buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt về chất lượng và số lượng, tạo động lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2023 là năm các cấp ủy tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; với quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung quyết liệt hơn trong lãnh đạo triển khai thực hiện NQ Tỉnh ủy năm 2023, góp phần thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để góp phần thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo NQ năm 2023 của Tỉnh ủy đề ra và những nội dung Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát động, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Khối Thi đua 1 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua 1 chủ động, kịp thời tham mưu, phục vụ tốt cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Ba là, căn cứ vào nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua 1 tiếp tục phát động mạnh mẽ sâu rộng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

Bốn là, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; động viên, khuyến khích CBCCVC, người lao động đề ra giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Qua đó, bình xét, đề nghị Khối Thi đua 1 biểu dương, tặng thưởng cho những cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Năm là, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Khối thi đua 1 năm 2023 rà soát các nội dung, tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm và điều kiện thực tế của Khối; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khen thưởng, biểu dương cho các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong Khối theo định kỳ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, có tác dụng giáo dục, nêu gương và tạo động lực phấn đấu, thi đua cho CBCCVC, người lao động.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao giấ​y khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ban tổ chức đã tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị, đã trao giấy khen của Trưởng khối Thi đua 1 cho 9 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua Khối năm 2022.

Tin, ảnh: Thu Huyền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN