Hương Mỹ dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng

16/05/2014 - 07:16

Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam) chú trọng tổ chức thực hiện, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nỗ lực này đã giúp đơn vị đạt thành tích dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Mỏ Cày Nam năm 2013. Tập thể đơn vị và cá nhân đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã được UBND tỉnh tặng bằng khen. Thành tích này thể hiện sự nỗ lực và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị ở địa phương, với những chủ trương, biện pháp quyết liệt, trong đó có vai trò nòng cốt của Ban CHQS xã. Năm 2013, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã giữ vững ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn từng bước được cải thiện, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đồng chí Lê Thanh Phương - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS xã chú trọng lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng và mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. Qua đó, làm cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ đều thấu hiểu quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ trên giao, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo bằng các chủ trương sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tình hình địa phương.

Trên cơ sở 4 mục tiêu thi đua và chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng của huyện giao, Ban CHQS xã, Hội đồng thi đua khen thưởng xây dựng kế hoạch thi đua và tổ chức phát động sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên toàn xã. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức được xác định là nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản có tác động sâu sắc đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng của địa phương nên cấp ủy, chính quyền đã tăng cường công tác giáo dục quốc phòng trong nhân dân, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị ở địa phương.

Ông Châu Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã, bộc bạch: Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân được lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm thường xuyên, tiến hành đồng bộ từ xã đến ấp, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng trong nhân dân. Ban CHQS xã đã tổ chức triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2013 chặt chẽ, đúng thành phần và thời gian theo qui định, được Ban CHQS huyện đánh giá khá tốt. Đơn vị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, làm tốt công tác dân vận theo chỉ tiêu giao; tổ chức kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ kiêm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo đúng qui định và hoạt động có nề nếp. Năm 2013, đơn vị hoàn thành tốt, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập hội thi, hội thao.

Hàng năm, Ban CHQS xã đều được cơ quan quân sự cấp trên kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua kiểm tra, đơn vị đã được Ban CHQS các cấp đánh giá tốt, nổi bật là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Xã đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân đạt 100% chỉ tiêu giao; hoàn thành chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân mới đạt 100%. Trong huấn luyện, đơn vị đều phát động phong trào thi đua.

Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, vững mạnh về mọi mặt. Chất lượng công tác giáo dục chính trị được nâng lên rõ rệt và tiến hành thường xuyên. Tổ chức tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các lực lượng theo quy định. Nhiều năm qua, xã luôn thực hiện đúng quy trình và hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng cao, được cấp trên biểu dương khen thưởng. Năm 2013, xã đã đưa 14 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Phong trào thi đua Quyết thắng luôn gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng cá nhân có bản đăng ký phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm. Từng đồng chí xác định rõ tư tưởng, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định khi tham gia giao thông. Đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng là việc chấn chỉnh những khâu yếu, mặt yếu; động viên, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về phong trào thi đua Quyết thắng của xã Hương Mỹ, Trung tá Phan Văn Lem - Chính trị viên Ban CHQS huyện Mỏ Cày Nam, nhận định: Với những nỗ lực phấn đấu kiên trì của cán bộ, chiến sĩ và sự quan tâm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang xã Hương Mỹ đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề để Ban CHQS xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt các mặt công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2014.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN