Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

20/05/2021 - 21:40

BDK - Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2021, có chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia và kỷ niệm 75 năm Ngày PCTT (22-5-1946 - 22-5-2021), Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng sao cho phù hợp trong tình hình dịch Covid-19.

Các cơ quan, đơn vị hưởng ứng bằng hình thức treo pa-nô, băng-rôn, với các khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan làm việc các cấp. Tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác PCTT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và các tài liệu tuyên truyền phù hợp. Hoạt động hưởng ứng, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp và tầng lớp nhân dân để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021.

Thời gian thực hiện từ ngày 18-5 đến hết tháng 5-2021. Kinh phí thực hiện do các đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác hoặc từ nguồn xã hội hóa.

Các đơn vị có thể tải các khẩu hiệu, tài liệu truyền thông được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đăng tại website http://phongchongthientai.mard.gov.vn tại mục “Tài liệu truyền thông/Tài liệu truyền thông và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống PCTT tại Việt Nam”.

Ph. Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN