Huy động nguồn lực xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại I

30/11/2020 - 06:58

BDK - Hiện nay, TP. Bến Tre đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô lớn với tổng diện tích hơn 2.000ha. Cùng với các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ thương mại, công nghệ thông tin… đã và đang triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội và lợi thế để thành phố có bước phát triển đột phá trong xây dựng và phát triển đô thị.

Khám sức khỏe cho người dân nghèo ở xã Mỹ Thạnh An. Ảnh: H.Hiệp

Khám sức khỏe cho người dân nghèo ở xã Mỹ Thạnh An. Ảnh: H.Hiệp

Theo Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh, thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đạt các tiêu chuẩn đô thị loại I. Trong đó, tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030.

 Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị”, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án, công trình được thực hiện nhanh và đồng bộ. Xây dựng các căn cứ pháp lý về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đô thị. Trong đó, tham mưu thực hiện các quy trình mở rộng địa giới hành chính đô thị để có diện tích tự nhiên, dân số và hạ tầng phù hợp; bổ sung và điều chỉnh lại Quy hoạch chung xây dựng TP. Bến Tre có tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở rộng nội thành phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại I; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch TP. Bến Tre vào nhóm các đô thị loại I trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp; cân đối thu chi ngân sách có kết dư; nâng thu nhập bình quân đầu người so với cả nước đạt trên 1,5 lần; tỷ lệ tăng dân số hàng năm trên 1,8% và tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,5%. Thực hiện các giải pháp để thu hút tăng nhanh quy mô dân số và mật độ dân số đô thị.

Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện, các loại hình thương mại - dịch vụ gắn phát triển du lịch, công nghiệp và xây dựng... Trong đó, đặc biệt quan tâm các dự án quy mô lớn như: Khu đô thị phía Nam TP. Bến Tre (40,47ha), khu đô thị mới - đô thị sinh thái Bến Tre (87,4ha), khu đô thị mới phía Tây (406ha), khu đô thị Tây Bắc (491,19ha), khu đô thị nông nghiệp thông minh - công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch tổng hợp (5.300ha, trong đó TP. Bến Tre khoảng 560ha). Chuyển 4 xã thành phường (xã Mỹ Thạnh An, xã Bình Phú, xã Sơn Đông, xã Phú Hưng). Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người dân trong vùng dự án nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với quá trình đô thị hóa nhanh hiện nay. Phấn đấu đến năm 2025, quy mô dân số của thành phố đạt trên 50% và mật độ dân số nội thị đạt trên 65% cận dưới của tiêu chuẩn đô thị loại I.

 Nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp theo hướng tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; tích cực hỗ trợ thực hiện nhanh các dự án đầu tư có ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn như Cụm công nghiệp Phú Hưng, Khu đô thị nông nghiệp thông minh - công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch tổng hợp.

Huy động tối đa các nguồn vốn từ ngân sách. Khai thác các nguồn vốn từ Trung ương thông qua các chương trình phát triển và kiến nghị cho phép thành phố tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với khu vực kém phát triển. Tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ xây dựng các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt, mở rộng mạng lưới giao thông, điện lưới, kết cấu hạ tầng xã hội khác.

Trần Ngọc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN