Kết quả các chỉ số về cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh

29/05/2024 - 05:29

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung ương đã lần lượt công bố các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của tỉnh như sau:

TT

Chỉ số

Thứ hạng qua các năm

2021

2022

2023

1

PCI

18

13

7

2

PGI

 

62

19

3

PAPI

56

50

52

4

SIPAS

26

41

42

5

PAR INDEX

37

56

54

Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Năm 2023, PCI của tỉnh đạt 69,2 điểm (tăng 0,8 điểm) và tăng 6 bậc so với năm 2022, xếp thứ hạng 7/63 tỉnh, thành phố của cả nước; xếp vị trí thứ 3/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Trong 10 chỉ số thành phần, có 2 chỉ số xếp hạng nhất và hạng nhì cả nước bao gồm: tiếp cận đất đai (xếp hạng I) và Cạnh tranh bình đẳng (xếp hạng II). Trong đó, có 4 chỉ số tăng điểm so với năm 2022 là: (1) Gia nhập thị trường; (2) Tính minh bạch; (3) Cạnh tranh bình đẳng; (4) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Có 6 chỉ số giảm điểm so với năm 2022, gồm: (1) Tíếp cận đất đai; (2) Chi phí thời gian; (3) Chi phí không chính thức; (4) Tính năng động; (5) Đào tạo lao động; (6) Thiết chế pháp lý. Trong đó, chỉ số Tiếp cận đất đai tuy giảm điểm nhưng lại tăng hạng và xếp hạng nhất cả nước; các chỉ số Chi phí thời gian (giảm 35 bậc, xếp hạng 40) và Đào tạo lao động (giảm 26 bậc, xếp hạng 62) giảm điểm sâu.

Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)

Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, tỉnh đạt 22,53 điểm (tăng 9,81 điểm) và tăng 43 bậc so với năm 2022, xếp thứ 19/63 tỉnh thành.

Có 4 chỉ số thành phần, gồm: Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động (tăng điểm từ 3,36 điểm năm 2022 lên 6,76 điểm năm 2023, xếp hạng ngoài top 30, gần bằng điểm trung vị 6,80 cả nước); Đảm  bảo  tuân  thủ (tăng điểm  từ 4,46 điểm năm 2022 lên 6,22 điểm năm 2023, xếp hạng13); Thúc đẩy thực hành xanh (tăng điểm từ 2,98 điểm năm 2022 lên 4,04 điểm năm 2023, xếp hạng 29); Chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ (tăng điểm từ 1,84 điểm năm 2022 lên 5,51 điểm năm 2023, xếp hạng 11).

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI

Năm 2023, tỉnh đứng vị trí thứ 52/61 tỉnh, thành phố (40,21 điểm); tiếp tục nằm ở nhóm 15 tỉnh có chỉ số thấp nhất của cả nước.

Có 4/8 chỉ số thành phần tăng điểm hơn so với năm 2022 (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Kiểm soát tham nhũng khu vực công, Quản trị môi trường, Quản trị điện tử); 4/8 chỉ số thành phần giảm điểm (Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình, Thủ tục hành chính công, Cung ứng dịch vụ công).

Chỉ số SIPAS

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh năm 2023 đạt 81,21% - hạng 42/63. Tỷ lệ người dân hài lòng tăng so với năm 2022 (từ 79,72% lên 81,21%), nhưng thứ hạng thì giảm 1 bậc (từ 41 xuống 42); có thứ hạng thấp nhất từ trước tới nay, thứ hạng cao nhất là năm 2017 (hạng 9/63).

Theo phân loại đơn vị hành chính, trong nhóm 37 tỉnh loại II, tỉnh xếp thứ hạng 22/37 (81,16%), có chỉ số thấp hơn chỉ số trung bình của nhóm này (TB: 82,95%). Tỉnh cao nhất là Quảng Ninh (90,61%), thấp nhất là Bình Phước (76,08%).

Trong nhóm 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh đứng thứ hạng 9/13 (81,16%), có chỉ số thấp hơn chỉ số trung bình của nhóm này (82,02%). Tỉnh cao nhất là Đồng Tháp (84,90%), thấp nhất là Long An (78,66%).

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR-INDEX)

Năm 2023, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh có 5/8 lĩnh vực tăng điểm; có 4 lĩnh vực đạt trên 90% (Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy); 3/8 lĩnh vực dưới 80% (Cải cách tài chính công, tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số).

Điểm
thẩm định

 

Điểm đánh giá tác động của CCHC

(thông qua điều tra Xã hội học)

PAR INDEX

(%)

Xếp hạng

SIPAS

 

Khảo sát

lãnh đạo quản lý

Phát triển KTXH

 

54.09

8.12/10

18.02/22

5.01/6.5

85.24

54

 

Chỉ số PAR-INDEX tỉnh Bến Tre năm 2023

Đối với việc tổ chức họp phân tích các chỉ số, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết các chỉ số nêu trên (kết quả, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo) để chuẩn bị phục vụ cho cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh trong thời gian tới.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN