Kết quả thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

12/08/2020 - 07:18

BDK - Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) ban hành năm 2016. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ghi nhận đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đăng ký sáng chế nhang trừ muỗi sinh học Thiên Phúc. Ảnh: Kim Tuyền

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí đăng ký sáng chế nhang trừ muỗi sinh học Thiên Phúc. Ảnh: Kim Tuyền

Triển khai nhiều phần việc

Sở đã triển khai chính sách hỗ trợ DN tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; hướng dẫn các DN tiềm năng, DN khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo (ĐMST) tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi của Quỹ phát triển KH&CN. Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của DN vừa và nhỏ giai đoạn 2013 - 2020” (dự án NSCL).

Đã hỗ trợ đánh giá, xác nhận 3 nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, cấp giấy chứng nhận 1 hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 7 DN KH&CN được thành lập và hoạt động đạt hiệu quả cao với 26 sản phẩm, nhóm sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN, 13 tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập đang hoạt động với 488 nhân lực KH&CN có trình độ từ đại học trở lên. Tổng thuế thu nhập DN của DN KH&CN được miễn, giảm trong năm 2017 - 2019 là trên 10 tỷ đồng.

Quỹ phát triển KH&CN đã hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi 10 dự án (tổng số tiền 19 tỷ đồng), trong đó 3 dự án đã kết thúc, hiện còn lại 7 dự án đang triển khai. Thông qua nhiệm vụ KH&CN, đã hỗ trợ xây dựng và đưa vào vận hành Không gian KN ĐMST tỉnh Bến Tre (MEKONG INNOVATION HUB) nhằm liên kết chặt chẽ với cộng đồng KN trong và ngoài tỉnh hỗ trợ ươm tạo những ý tưởng ĐMST ban đầu trở thành những sản phẩm, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu KHCN và thị trường.

Giới thiệu và có 4/5 sản phẩm/dự án KN đạt giải cao trong cuộc thi KN ĐMST vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 - 2019. Hỗ trợ kinh phí 7 DN KN tham gia cuộc thi KN sáng tạo 4.0 và trưng bày sản phẩm trong Ngày hội KN ĐMST quốc gia với số tiền trên 100 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 1 sáng chế “nhang trừ muỗi sinh học”; 1 kiểu dáng công nghiệp “Hộp giấy thấm dầu”; 32 nhãn hiệu hàng hóa; hỗ trợ DN đào tạo 12 chuyên gia năng suất chất lượng về xây dựng và áp dụng công cụ cải tiến 5S.

Hỗ trợ 37 lượt DN tham gia dự án NSCL với các nội dung xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 22000, HACCP, Halal…), công cụ cải tiến NSCL, chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, 2 DN đạt Giải vàng giải thưởng chất lượng Quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.

Đã hỗ trợ 29 DN tham gia các phiên chợ thiết bị công nghệ, giới thiệu, chào bán, quảng bá sản phẩm, với tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng. Qua đó, có 4 hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa 2 DN của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước được ký kết.

Giải pháp thời gian tới

Tiếp tục triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách KH&CN, thông qua các hoạt động như tổ chức hội thảo, tập huấn, lớp đào tạo... Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ DN chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Khảo sát, điều tra, nắm bắt nhu cầu cải tiến, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ, cung - cầu công nghệ.

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến kiến thức về lợi ích của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ trong DN cho các DN KN, DN nhỏ và vừa, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm nông sản của địa phương.

Thực hiện ươm tạo và phát triển mạnh mẽ hệ thống các tổ chức KH&CN, DN KH&CN và xây dựng mô hình điểm về thành lập và vận hành quỹ phát triển KH&CN của DN.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan: Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre… phổ biến kết quả nghiên cứu KH&CN đã nghiệm thu, mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới công nghệ trên các kênh tuyên truyền của sở theo định kỳ; nắm bắt kịp thời các thành tựu khoa học mới, tiên tiến để giới thiệu, quảng bá công nghệ mới, sản phẩm mới đến với người dân. Khuyến khích các tổ chức KH&CN hợp tác với các DN thực hiện các đề tài có tính ứng dụng cao, gắn kết quả nghiên cứu với sản phẩm cuối cùng và thị trường.

Tiếp tục phối hợp với các trường đại học, viện, các đơn vị nghiên cứu KH&CN trong và ngoài tỉnh nhằm học tập các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.

Dương Thị Kim Thoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN