Kết thúc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6

01/10/2021 - 15:14

BDK.VN - Sáng 1-10-2021, ngày thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, hội nghị tiếp tục làm việc và tập trung cho ý kiến về Dự thảo Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương; Dự thảo Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng khởi tiêu biểu và Công dân Đồng khởi danh dự.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu.

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI (phần thảo luận các nội dung còn lại của buổi sáng ngày 1-10-2021) đã hoàn thành tốt nội dung theo chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến khá cụ thể, sâu sắc đối với các văn bản trình tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Ủy viênTrung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Hội nghị đã dành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp cụ thể, toàn diện, sâu sắc nhiều nội dung của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 13-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Phấn đấu đến năm 2025, Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long với các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 8,5% - 9,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 87 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1% - 1,5%...; Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 35.550 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương khoảng 53.792 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 21.409,95 tỷ đồng…

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý tại hội nghị, hoàn chỉnh nội dung Chương trình hành động, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ký ban hành theo thẩm quyền.

“Đối với dự thảo kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Đây là một nội dung rất quan trọng, các đồng chí trong Tỉnh ủy đã nghiên cứu góp ý bổ sung nhiều nội dung, tôi đề nghị tập thể Tỉnh ủy thống nhất về tư tưởng, nhận thức và hành động; Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, làm rõ việc: lựa chọn, ưu tiên các công trình, dự án trọng điểm, cần thiết về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; về phương thức huy động để tạo ra nguồn lực lớn; về các hình thức hợp tác công tư; về khai thác các nguồn vốn vay, nguồn vốn hợp tác; về cơ chế, chính sách tạo đột phá....để trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu.

Đối với Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với những hướng dẫn, quy định mới của Trung ương và yêu cầu của thực tiễn, đã được Ban Chấp hành thông qua, đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp mình để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. Đồng thời giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp rà soát để tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy chế về phân cấp quản lý cán bộ cho phù hợp với những nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế làm việc.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tham mưu hoàn chỉnh nội dung quy chế, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ký ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả.

Đối với Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên và tiêu chí đánh giá thực hiện trách nhiệm nêu gương. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cơ bản thống nhất với dự thảo Quy định. tôi đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đồng chí Tỉnh ủy viên, hoàn chỉnh trình ký ban hành. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai quy định này đến cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung trong quy định.

Đối với Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng khởi tiêu biểu và Công dân Đồng khởi danh dự. Trên cơ sở Tờ trình số 528-TTr/BCSĐ ngày 23-9-2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc thông qua dự thảo Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng khởi tiêu biểu và Công dân Đồng khởi danh dự, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận đóng góp, cho ý kiến và biểu quyết các phương án về: (1) tên gọi của danh hiệu; (2) mốc thời gian ghi nhận thành tích để xét tặng danh hiệu; (3) truy tặng danh hiệu; (4) số lượng cá nhân được xét tặng; (5) thay đổi Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu; (6) quy trình xét tặng. Tôi đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, biểu quyết của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn chỉnh ban hành Quyết định về Quy chế xét chọn danh hiệu Công dân Đồng khởi tiêu biểu và Công dân Đồng khởi danh dự. Tổ chức thông tin, thông báo rộng rãi về các nội dung của quy chế trên; đồng thời, tổ chức việc bình xét, trao tặng danh hiệu cao quý của tỉnh Bến Tre đúng quy định, thật sự tôn vinh, trang trọng” - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN