Khởi sắc phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

05/10/2022 - 05:27

BDK - Từ năm 1999, tỉnh đã triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên cơ sở kết hợp 2 cuộc vận động xây dựng Nếp sống văn minh - Gia đình văn hóa và Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Qua hơn 22 năm thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh thực sự đi vào đời sống, trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tạo diện mạo mới cho cơ sở. Kết quả đó đã được đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương ghi nhận và đánh giá cao trong chuyến kiểm tra mới đây.

Diễu hành tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 xã Phú Thuận (Bình Đại).

Diễu hành tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 xã Phú Thuận (Bình Đại).

Văn minh trong nếp nghĩ, cách làm

Xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) được BCĐ tỉnh đánh giá là một trong những điểm sáng của tỉnh về thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lâm Thị Hoàng Lan - Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã, một trong những yếu tố giúp địa phương thực hiện tốt phong trào là sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, vai trò quản lý, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham gia phối hợp tích cực của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là nhận thức về ý nghĩa của phong trào trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong cộng đồng xã hội.

Xã Thới Thạnh có 6 ấp, với hơn 6,7 ngàn nhân khẩu, được công nhận xã nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019 và xã NTM nâng cao ngày 19-7-2022. Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt và lao động sản xuất. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, Trưởng BCĐ Mặt trận ấp Xương Thạnh A (xã Thới Thạnh) chia sẻ: Phong trào TDĐKXDĐSVH đã giúp cho nhận thức của người dân nâng lên và thay đổi ngày càng tích cực hơn. Trước đây, khi chưa có phong trào này, tình trạng đánh nhau gây mất an ninh diễn ra thường xuyên, ô nhiễm môi trường nhiều nơi... Qua nhiều năm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, người dân cùng chính quyền quyết tâm thực hiện tốt phong trào TDĐKXDĐSVH, nhận thức và hành động của người dân đổi mới, văn minh hơn, không còn tình trạng gây mất an ninh trật tự, môi trường nhiều nơi được cải thiện, xóm làng sạch đẹp. Tinh thần chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào địa phương của người dân đã có sự chuyển biến rõ nét, tạo cuộc sống tươi mới cho ấp, cho xã.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Qua hơn 22 năm triển khai, phong trào TDĐKXDĐSVH đã gắn bó mật thiết với hệ thống chính trị các cấp và cộng đồng dân cư. Theo đánh giá của BCĐ tỉnh, hàng năm, BCĐ các cấp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp và chỉ tiêu phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng đối tượng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ. Tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức.

Xã Thới Thạnh (Thạnh Phú) đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức.

Gắn với xây dựng NTM, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 20 trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng (hiện có 80 xã văn hóa NTM có trung tâm đạt chuẩn), nâng cấp 40 thiết chế văn hóa - thể thao ấp, tổng thiết chế văn hóa ấp toàn tỉnh 344/968 ấp, khu phố của 157 xã, phường, thị trấn. Sau thời gian dịch bệnh, thiết chế văn hóa ở cơ sở đã được củng cố hoạt động và tích cực phát huy hiệu quả, góp phần đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trong chuyến kiểm tra phong trào TDĐKXDĐSVH mới đây của BCĐ Trung ương, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trương Văn Đạt - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh. Đó là lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, chương trình giảm nghèo đạt được nhiều kết quả. Chính sách xã hội được duy trì và thực hiện tốt. Phúc lợi xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng rãi của quần chúng; tạo nên một diện mạo mới cho cơ sở. Nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho văn hóa vào Nghị quyết Đảng bộ, gắn phát triển văn hóa với phát triển NTM. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống  văn  hóa ở cơ sở…

“Tỉnh cần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn gắn với giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước của nhân dân để định hướng cho nhân dân hoạt động văn hóa tín ngưỡng lành mạnh, bài trừ mê tín, dị đoan… Nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa và tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra hoạt động trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH”.

(Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trương Văn Đạt)

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN