Kiểm tra các cầu cáp treo và cầu bê-tông nông thôn

02/04/2010 - 08:14

Vừa qua, Hội KHKT cầu đường Bến Tre, các chi hội trực thuộc phối hợp với lãnh đạo huyện, thành phố, các xã, phường vận động và tổ chức quản lý xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 950 cầu và 115km lộ nông thôn.

Với trách nhiệm của mình, tới đây Hội sẽ tiến hành kiểm tra việc quản lý sử dụng số cầu, lộ trên của các địa phương, trước tiên là kiểm tra 48 cầu cáp treo do ông Toni Ruttimann (Thụy Sĩ) hỗ trợ xây dựng và 191 cầu bê-tông do Quỹ Schmitz CHLB Đức và Bộ Hợp tác kinh tế liên bang và phát triển CHLB Đức tài trợ. Qua đó, nắm thực trạng quản lý sử dụng, sự đối ứng đóng góp của dân làm móng cầu, lộ vào cầu để có kế hoạch hoàn thiện cầu, lộ phát huy tác dụng phục vụ tốt hơn, đồng thời đánh giá tác dụng của cầu, lộ phục vụ cho sinh hoạt đi lại, vận chuyển vật tư hàng hóa phục vụ kinh doanh, dịch vụ ngành nghề, nhà chắc, đẹp ven lộ, nông thôn.

Trịnh Mai Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN