Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp

15/11/2020 - 18:23

BDK - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện rà soát thành viên, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tại các cấp, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, cung cấp thông tin liên lạc về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, kịp thời trong công tác PCTT thời gian tới. Chỉ đạo các địa phương cùng với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh chủ động phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi và triển khai các biện pháp phòng chống triều cường trong thời gian tới.

Đối với vấn đề xảy ra sạt lở trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn lập danh sách, đề xuất các công trình cấp bách cần phải gia cố trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để đưa vào đầu tư ngay, phục vụ tốt cho công tác PCTT, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Đồng thời, phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trữ nước mưa, nước ngọt; nghiên cứu sử dụng nguồn nước đảm bảo tính khoa học, hài hòa, có hiệu quả.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN