Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Châu Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề)

23/09/2022 - 17:40

BDK.VN - Ngày 23-9-2022, Thường trực HĐND huyện Châu Thành khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Chủ tịch Huỳnh Thanh Tuấn, Phó chủ tịch Tạ Văn Lâm chủ trì kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện thông qua Nghị quyết về đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiên Thủy, huyện Châu Thành, giai đoạn đến năm 2030 và Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Thành.

Đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Thành với Thường trực HĐND huyện cùng đại biểu.

Đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Thành với Thường trực HĐND huyện cùng đại biểu.

Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện đã thông qua tờ trình về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiên Thủy, huyện Châu Thành, giai đoạn đến năm 2030; đơn vị tư vấn thông qua tóm tắt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiên Thủy, huyện Châu Thành, giai đoạn đến năm 2030; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tiên Thuỷ huyện Châu Thành, giai đoạn đến năm 2030.

Thông qua tờ trình về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; đơn vị tư vấn thông qua tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030  và dự thảo Nghị quyết Quy hoạch sử dụng đất thời thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Thành.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Sau khi đại biểu thông qua tờ trình, báo cáo của đơn vị tư vấn, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu thảo luận trên các nội dung như: Đơn vị hành chính, số liệu trong quy hoạch, rà soát lại các thông tin, biểu đồ, biểu bản … với các ý kiến của đại biểu, phòng chức năng huyện đã tiếp thu và giải trình, đơn vị tư vấn ghi nhận và sẽ có sự điều chỉnh phù hợp theo góp ý của đại biểu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn đề nghị: Sau kỳ họp Thường trực HĐND huyện tập trung hoàn chỉnh 2 nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp để ban hành và phối hợp UBND huyện báo cáo về tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp thẩm quyền theo luật định.

“Riêng với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Châu Thành, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp phải quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức công khai đến các ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và nhân dân được biết, thực hiện và giám sát theo đúng quy hoạch, quy định pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân hiểu rõ, đúng về chính sách pháp luật đất đai” - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Huỳnh Thanh Tuấn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN