5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

07/04/2021 - 06:56

BDK - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM, ĐTVM) giai đoạn 2016 - 2020 ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được các cấp, ngành và địa phương tổ chức vận dụng và nhân rộng, phong trào lan tỏa sâu rộng đến từng đơn vị, địa phương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: Thành Lập

Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; sơ kết công tác mặt trận quý I, chương trình công tác quý II-2021. Ảnh: Thành Lập

Kết quả cuộc vận động

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp đã xây dựng và triển khai thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM” gắn với các cuộc vận động, phong trào thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực cho việc xây dựng NTM; đặc biệt là gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Thi đua Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, Đề án số 3333 về xây dựng giao thông nông thôn, giai đoạn 2018 - 2023. Theo thống kê giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 26,511 tỷ đồng để thực hiện cuộc vận động; trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp 22,232 tỷ đồng (chiếm 83,8%), vốn huy động từ doanh nghiệp 1,407 tỷ đồng (chiếm 5,3%), vốn huy động nhân dân đóng góp 1,290 tỷ đồng (chiếm 4,9%), vốn huy động từ nguồn khác 1,580 tỷ đồng (chiếm 6%).

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM”, tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM thông qua việc lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào do các tổ chức hội phát động. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng NTM. 5 năm qua, có 41.990 tổ chức, cá nhân được tuyên dương trong thực hiện tốt các danh hiệu thi đua gắn với Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM”.

Qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM”, đến nay, toàn tỉnh có 58/142 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 8/8 phường được công nhận đạt chuẩn ĐTVM; huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp duy trì nâng cao chất lượng hoạt động trên 14,5 ngàn tổ nhân dân tự quản; phối hợp vận động người dân tham gia trên 1 ngàn tổ hợp tác, 149 hợp tác xã, qua đó phát huy cao độ tinh thần sáng tạo tự quản của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, ĐTVM. Nhân dân trong tỉnh đã tích cực đóng góp tiền của, công sức, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM; xây dựng các thiết chế văn hóa, hiến trên 52.490m2 đất và trên 200 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi; tham gia đóng góp làm được trên 800 cầu giao thông nông thôn; thực hiện kiên cố hóa hàng trăm kí-lô-mét đường giao thông nông thôn.

Các mô hình hiệu quả

Gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều mô hình hiệu quả như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với mô hình “Nuôi bò sinh sản”. Hội Nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “5 không, 3 sạch”. Hội Cựu chiến binh với phong trào giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi, mô hình “Câu lạc bộ giảm nghèo”, mô hình “5+1”. Liên đoàn Lao động với Cuộc vận động “Quỹ mái ấm Công đoàn” hay mô hình hỗ trợ người nghèo thực hiện sinh kế từ Quỹ vì người nghèo của huyện Chợ Lách, TP. Bến Tre.

Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, hướng dẫn 15.655 hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gắn với Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững của tỉnh, trọng tâm là các hoạt động giúp đỡ về cây, con giống. Qua đó, góp phần giúp cho 9.652 hộ thoát nghèo, trong đó có 6.739 hộ thoát nghèo bền vững. Qua 5 năm vận động, Quỹ vì người nghèo các cấp đã huy động được trên 100 tỷ đồng, kết hợp với các nguồn khác xây mới 2.459 nhà tình thương, 2.456 nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên bằng sự huy động mọi nguồn lực, các mô hình “Chương trình học bổng Võ Văn Khánh” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; “Chương trình học bổng Nguyễn Thị Định” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; “Chương trình thắp sáng ước mơ” của Đoàn thanh niên, đã trao trên 62 ngàn suất học bổng, gần 32 ngàn phần học phẩm, trên 198 ngàn quyển tập, 871 bộ sách giáo khoa các cấp, 1.245 xe đạp, 53 bộ máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý, thời gian tới, MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM” gắn với các phong trào thi đua và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Chú trọng phương thức tuyên truyền phù hợp với tình hình tại địa phương, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều biết về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời nêu gương các tập thể và cá nhân tham gia tích cực cuộc vận động.

Tranh thủ huy động mọi nguồn lực để có kinh phí thực hiện Cuộc vận động “TDĐKXDNTM, ĐTVM” và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thành công chung cho địa phương trong việc tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho đối tượng lao động và liên kết với các cơ sở tạo việc làm sau khi đào tạo; vận động các hộ gia đình chuyển đổi vật nuôi, cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia các đề án sinh kế thoát nghèo để vươn lên trong cuộc sống.

Hữu Hiệp - Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN