Lấy ý kiến chuyên gia đóng góp văn kiện nửa nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam tỉnh

24/06/2022 - 21:34

BDK.VN - Chiều 24-6-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia lĩnh vực dân chủ pháp luật, lãnh đạo các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đóng góp Văn kiện giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị.

Tham gia đóng góp tại hội nghị, đại biểu tán thành, đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các đại biểu cho rằng nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực thực hiện. Nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, 3 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp nhận kinh phí 103,7 tỷ đồng, 6 máy ATM gạo, nhiều trang thiết bị y tế, hàng hóa, lương thực, thực phẩm quy ra tiền hơn 27,7  tỷ đồng.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên còn tập trung cao cho việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật từ trong nội bộ đến nhân dân.

Trong giải pháp thời gian tới, các đại biểu đề nghị cần nhận định, đánh giá, bổ sung thêm các giải pháp theo những đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, Chuyển đổi số, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” của tỉnh. Kiến nghị quan tâm bố trí thêm cán bộ Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn, ghi nhận ý kiến đóng góp từ các đại biểu là chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Ý kiến đóng góp khá sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp, hoàn chỉnh làm cơ sở trình Ủy ban MTTQ có quyết định và ban hành nghị quyết cụ thể, bổ sung giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN